W celu zapoznania się z procedurą pozyskiwania informacji publicznej nieudostępninej należy odwiedzić szkolną stronę BIP.

Ponizej znajduje się formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP.

Pobierz wniosek.

 

Procedura

wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego

i pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej Nr 7 Specjalnej  w Katowicach

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z dnia 18 maja 2018 r.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

I.         Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury  (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły).
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, PESEL adres zamieszkania oraz dowód wpłaty).
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł (słownie złotych: dziewięć 00/100).
 4. Termin wykonania duplikatu: do 7 dni.

II.        Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa – zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły).
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć 00/100).
 4. Termin wykonania duplikatu: do 7 dni.
 5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
 6. Duplikat zawiera:

-       wyraz „Duplikat” na pierwszej stronie u góry,

-       dane zgodne z dokumentacją,

-       pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

-       datę wystawienia duplikatu,

-       pieczęć urzędową.

 1. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną po potwierdzeniu odbioru własnoręcznym podpisem lub wysłany pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

III.      Powyższe opłaty należy wnosić na konto.

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna  w Katowicach

31 1020 2313 0000 3002 0573 3003

 

tytułem: wpłata za duplikat legitymacji szkolnej / świadectwa ………..…………………

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień. Dlatego 8 listopada uczniowie z klas I – IV wraz z wychowawcami świętowali Światowy Dzień Zdrowego Śniadania. Z tej okazji dzieci przygotowywały dla siebie pyszne, zdrowe, pożywne i dające energię śniadanie. Uczniowie nie bali się próbować nowych smaków, tj.: humus, pastę z cukinii, kiełki fasoli mung, młode listki warzyw, różne znane i nieznane warzywa.  Takie śniadanie było dla nich prawdziwą frajdą. Na twarzach promieniał uśmiech i  zachwyt.

Nad całością przebiegu zdrowego poranka czuwała pani Bożena Pijanowska  i pani  Agnieszka Szafran, a udział naszych uczniów w Dniu Zdrowego Śniadania z pewnością przyczynił się do  zwiększenia świadomości  dzieci o roli śniadania w życiu każdego z nich.

 

OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ z dnia 03.03.2022 r.

 

Do 30 kwietnia br. osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia z Funduszu Socjalnego  składają oświadczenie o wysokości dochodów brutto na osobę w gospodarstwie domowym – rodzinie za rok 2021 na podstawie rozliczenia rocznego PIT.
Dochód brutto na 1 osobę emerytów i rencistów powinien być obliczany na podstawie przeliczonych emerytur w danym roku kalendarzowym.
Emeryt lub rencista dostarcza aktualną decyzję ZUS do wglądu.

Rok szkolny 2021/2022l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
 1/1/2020/2021 Edukacja wczesnoszkolna Zestaw podręczników Ja, Ty-My dla klasy 1  Didasko  859/1/2017
    Uczę się pisać, poznaję świat ( bo mam 6 lat)  Didasko  ISBN 9788363094935
   

Uczę się liczyć. Seria   Poznaję świat, (bo mam 6 lat).

 Didasko  
    Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, UCZĘSIĘ CZYTAĆ, PISAĆ I LICZYĆ - 1,2,3,4.

Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Harmonia  
    Małgorzata Podleśna ELEMENTARZ DO NAUKI CZYTANIA dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.  Harmonia  
    Agnieszka Borowska – Kociemba, Małgorzata Krukowska ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE cz.1,2. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  Harmonia  
    Zestaw Ćwiczeń  Ja, Ty – My kl. 1 ( 6 poz.)  Didasko  
    Zeszyt do kaligrafii kl. 1, cz. 1,2    
    Litery do wyklejania i ozdabiania  Harmonia  844/1/2018
    Owoce, warzywa i szlaczki. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą.  Harmonia  
     KARTKA Z KALENDARZA Zestaw tematycznych kart pracy  Harmonia  295/2/2018
 1/3/2020/2021 J. angielski Jennnifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora – Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka Hello Explorer 1. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy Pierwszej szkoły podstawowej ( zeszyty ćwiczeń stanowi komplet do zestawu)   852/2/2018
         
         

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
  Edukacja wczesnoszkolna Zestaw podręczników: Ja, Ty - My do klasy 2 DIDASKO  859/2/2018.
  Edukacja wczesnoszkolna Zestaw ĆWICZEŃ Ja, Ty-My kl.2 DIDASKO  
    Karta pracy do matematyki klasa 2 DIDASKO  
    Zeszyt matematyczny klasa 2; część 1 - 4 DIDASKO  
    Czytanie jest super Harmonia  
    Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. poziom 2, 3  Harmonia  
     Czytam proste teksty część 1,2 . Czytanie ze zrozumieniem na poziomie podstawowym  WIR  
   J. angielski   Hello Explorer 2 Nowa Era  830/2/2018 
    J. angielski  Ćwiczenia.  Zeszyt ćwiczeń Hello Explorer 2. Nowa Era  
         

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
     Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Podręcznik  Harmonia  
    Ja i mój świat 3 - Etap zdania. Podręcznik część I i II   Harmonia  
    Pewny start. Funkcjonowanie społeczne  PWN  
    Pewny start. Koncentracja uwagi.  PWN  
    Pewny start. Grafomotoryka  PWN  
    Pewny start. Percepcja słuchowa  PWN  
    Pewny start. Wypowiedzi ustne i pisemne  PWN  
    Odgłosy przyrody. Zagadki obrazkowo - dźwiękowe .  Harmonia  
    Uczę się  samodzielności część 1 - Samoobsługa  Harmonia  
     Uczę się samodzielności część 2 - Uspołecznienie    

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
 1/4/2020/2021 Język polski   "NOWE Słowa na start! 4" Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Marlena Derlukiewicz; Anna Klimowicz  Nowa Era  907/1/2017
 2/4/2020/2021  Język polski  "NOWE Słowa na start" Klasa 4 . Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Praca zbiorowa  Nowa Era  
 3/4/2020/2021  Matematyka  "Matematyka z kluczem. Klasa 4" część 1,2. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  875/1/2017
 4/4/2020/2021  Historia  "Wczoraj i dziś. Klasa 4". Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fretsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  877/1/2020/2021
 5/4/2020/2021  Historia  "Wczoraj i dziś. Klasa 4". Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fretsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  
 6/4/2020/2021  Przyroda  "Tajemnice przyrody. 4". Podręcznik do przyrody do klasy czwartej szkoły podstawowej  Maria Marko - Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer   Nowa Era  863/2019
 7/4/2020/2021  Technika "Jak to działa?" Podręcznik do techniki dla klasy czwartej   Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/1/2017
 8/4/2020/2021  Język angielski  "Junior Explorer 4". Podręcznik do języka angielskiego Jennifer Heath, Michele Crawford, M. Mroik, K. Kłopska  Nowa Era  837/1/2017
 9/4/2020/2021  Język angielski   Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego  Jennifer Heath, Michele Crawford, M. Mroik, K. Kłopska  Nowa Era  
10/4/2020/2021  Plastyka  "Do dzieła! 4". Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak  Nowa Era  903/1/2017
11/4/2020/2021   Podręcznik do wychowania do życia w rodzinie  "Wędrując ku dorosłości"  T. Król  Nowa Era  
 12/4/2020/2021  Muzyka  "Lekcje muzyki". Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej   Monika Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era  852/1/2017
           

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
1/5/2019/2020  Język polski  "NOWE Słowa na start! 5" Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej  Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz  Nowa Era   907/2/2018
 2/5/2019/2020  Język polski  "NOWE Słowa na start" Klasa 5 . Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej  Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter  Nowa Era  
 3/5/2019/2020  Historia  "Wczoraj i dziś. Klasa 5". Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej  Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  877/2/2018
 4/5/2019/2020  Historia "Wczoraj i dziś. Klasa 5". Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej  Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch  Nowa Era  

 5/5/2019/2020;

 Matematyka  "Matematyka z kluczem. Klasa 5; część 1".  Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  875/2/2018
 6/5/2019/2020  Matematyka   "Matematyka z kluczem. Klasa 5; część 2".  Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
 7/5/2019/2020  Matematyka  "Matematyka z kluczem. Klasa 5; część 2".  Ćwiczenia do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
 8/5/2019/2020  Matematyka   "Matematyka z kluczem. Klasa 5; część 2".  Zbiór zadań do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Praca zbiorowa  Nowa Era  
 9/5/2019/2020  Biologia  "Puls życia". Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marian Sęktas, Joanna Stawarz  Nowa Era  844/1/2018
10/5/2019/2020  Biologia  "Puls życia klasa 5". Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej; Atlas anatomiczny - Tajemnice ciała  Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski  Nowa Era  
11/5/2019/2020  Technika  "Jak to działa?" Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/2/2018
12/5/2019/2020  Muzyka   "Lekcje muzyki". Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Monika Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era  852/2/2018
13/5/2019/2020  Informatyka  "Lubię to" Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Michał Kęska  Nowa Era  847/2/2018
14/5/2019/2020  Język angielski  Podręcznik Junior Explorer 5  Jennifer Heath, Michele Crawford  Nowa Era  837/1/2017
15/5/2019/2020  Plastyka "Do dzieła 5!" Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Jadwiga Lucas, Krystyna Onak  Nowa Era  903/2/2018
16/5/2019/2020  Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości". Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wychowanie do życia w rodzinie - Ćwiczenia .   Teresa Krół

 Nowa Era Rubikon 2015

 
17/5/2019/2020 Geografia "Planeta Nowa". Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Nowa Era 906/1/2018
18/5/2019/2020 Geografia  "Planeta Nowa". Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej; Polska, Kontynenty, Świat - Atlas geograficzny dla szkoły podstawowej Kamila Skomoroko Nowa Era  
           

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
1/6/2019/2020 Język polski    "NOWE Słowa na start! 6" Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz  Nowa Era  907/2019
2/6/2019/2020 Język polski  "NOWE Słowa na start" Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Kuchta  Nowa Era  
3/6/2019/2020 Historia   "Wczoraj i dziś. klasa 6". Podręcznik do historii i społeczeństwa do szkoły podstawowej  Grzegorz Wojciechowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Sudryk - Fertch  Nowa Era  877/3/2019
4/6/2019/202 Historia  "Wczoraj i diś. Klasa 6". Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej   Bogumiła Olszewska, Wiesława Sudryk - Fertch  Nowa Era  
5/6/2019/2020 Matematyka    "Matematyka z kluczem. Klasa 6; część 1 i 2".  Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  875/3/2019
6/6/2019/2020  Matematyka   "Matematyka z kluczem . Klasa 6". Zeszyt ćwiczeń do matematyki  Marcin Braun, Agnieszka Malinowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
7/6/2019/2020   Matematyka  "Matematyka z kluczem. Klasa 6". Zbiór zadań  K. Gałązka, H. Jakubowska, J. Janowicz, S. Lisowska  Nowa Era  
8/6/2019/2020   Biologia  "Puls życia". Podręcznik dla klasy 6  Joanna Stwarz  Nowa Era  844/2/2019
9/6/2019/2020  Biologia  "Puls życia ". Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej  Magdalena Fijałkowska - Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik  Nowa Era  
10/6/2019/2020  Geografia  "Planeta Nowa"Podrecznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej  Tomasz Rychwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński  Nowa Era  906/2/2019
11/6/2019/2020  Geografia  Planeta Nowa". Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej;   Kamila Skomoronko  Nowa Era  
12/6/2019/2020  Język angielski  Junior Explorer. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej   Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska  Nowa Era  837/3/2019
13/6/2019/2020  Język angielski  Junior Explorer . Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej  Sue Clarke, Marta Mrozik Dorota Wosińska    
14/6/2019/2020  Technika   "Jak to działa?" Podrecznik do techniki dla klasy 6 szkoły podstawowej   Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/3/2019
15/6/2019/2020  Muzyka  "Lekcja muzyki " Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej  M. Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era   852/3/2019
           

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
1/7/2020/2021  Język polski  " NOWE Słowa na start! 7" Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej  Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska  Nowa Era  907/4/2020  Nowa edycja 2020/2021
2/7/2020/2019  Język polski   " NOWE Słowa na start! 7" Podręcznikeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej  Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyska, Małgorzata Ginter  Nowa Era  Nowa edycja 2020/2021
3/7/2020/2019  Historia  "Wczoraj i dziś. Klasa 7". Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow  Nowa Era  877/4/2020/21 Nowa edycja 2020/2021 
4/7/2020/2021 Historia   "Wczoraj i dziś. Klasa 7".Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Ewa Fuks, Iwona Janicka, Katarzyna Panimasz  Nowa Era  Nowa edycja 2020/2021 
5/7/2020/2021 Matematyka  "Matematyka z kluczem" Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzry Janowicz, Wojciech Babiński, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej  Nowa Era  875/4/2017
6/7/2020/2021  Matematyka  Zeszyt ćwiczeń "Matematyka z kluczem " dla klasy 7 szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
7/7/2020/2021  Biologia  "Puls życia". Podrecznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej  Małgorzata Jefimow  Nowa Era  844/3/2020/21  Nowa edycja 2020/2021 
8/7/2020/2021  Biologia  "Puls życia". Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec  Nowa Era  Nowa edycja 2020/2021 
9/7/2020/2021  Język angielski  Teen Explorer 7  Jannifer Heath, Michele Crawford   Nowa Era   837/4/2017
10/7/2020/2021  Plastyka  "Do dzieła!" Podręcznik do nauki plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak  Nowa Era  903/4/2017
11/7/2020/2021  Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości." Wychowanie do życia w rodzinie.Podrecznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej  red. Teresa Król    
12/7/2020/2021  Geografia   "Planeta Nowa". Podrecznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał  Nowa Era  906/3/2019      Nowa edycja 2020/2021 
13/7/2020/2021  Geografia   "Planeta Nowa". Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek - Nowakowska  Nowa Era  Nowa edycja 2020/2021
14/7/2020/2021   Chemia  "Chemia 7". Podrecznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski  Grupa MAC S.A.  1069/1/2019
15/7/2020/2021  Chemia  "Chemia 7". Zeszyt ćwiczeń  Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski  Grupa MAC S.A.  
16/7/2020/2021  Fizyka  "Spotkania z fizyką7". Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej  Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny - Różańska  Nowa Era  885/1/2017
17/7/2020/2021  Fizyka   "Spotkania z fizyką7". Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla szkoły podstawowej   Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny - Różańska  Nowa Era  

l.p.Zajęcia edukacyjneTytuł podręcznikaAutorWydawnictwoNr dopuszczenia na liście MEN
1/8/2019/2020  Język polski  "Nowe słowa na start!" Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej  J. Kościerzyńska, M. Chmil, M. Szulc, A. Gorzałczyńska - Mróz  Nowa Era  907/5/2018
2/8/2019/2020  Język polski  "Nowe słowa na start!" Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej  j. Kuchta, J. Kościerzyńska, M. Ginter  Nowa Era  
3/8/2019/2020  Historia  "Wczoraj i dziś". Podręcznik do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej  Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska  Nowa Era  877/5/2018
4/8/2019/2020  Historia   "Wczoraj i dziś". Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej  Krzysztof Jurek, Katarzyna Panimasz, Elżbieta Paprocka  Nowa Era  
5/8/2019/2020  Matematyka  Matematyka z kluczem. Podręcznik do klasy 8 szkoły podstawowej  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzry Janowicz, Wojciech Babiński, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej  Nowa Era  875/5/2018
 6/8/2019/2020  Matematyka  Zeszyt cwiczeń. Matematyka z kluczem. Klasa 8  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  
 7/8/2019/2020  Matematyka  Matematyka z kluczem. Zbiór zadań . Klasa 8  J. Janowicz  Nowa Era  
8/8/2019/2020  Biologia  "Puls życia". Podrecznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas  Nowa Era  844/3/2018
9/8/2019/2020  Biologia  Zeszyt ćwiczeń "Puls życia ". Klasa 8  Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec  Nowa Era  
10/8/2019/2020  Fizyka "To jest fizyka" Podrecznik dla klasy 8 szkoły podstawowej  Marcin Braun, Weronika Śliwa  Nowa Era  818/2/2018
11/8/2019/2020  Fizyka   Zeszyt ćwiczeń. "To jest fizyka". Klasa 8   Marcin Braun, Weronika Śliwa  Nowa Era  
12/8/2019/2020  Język angielski  Repetytorium ósmoklasisty. Podręcznik do nauki języka angielskiego  M. Mann, S. Taylore - Knowles  Macmillan education  925/2018
13/8/2019/2020  Język angielski  Repetytorium ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń. Język angielski  K. Kotorowicz - Jasińska, Z. Pokrzewiński  Macmillan education   
14/8/2019/2020  Edukacja dla bezpieczeństwa  "Edukacja dla bezpieczeństwa". Linia II  Krzysztof Izbicki, Łukasz Wrycz - Rekowski  Operon  270/2010
15/8/2019/2020  W O S  "Dziś i jutro". Podręcznik dla szkoły podstawowej  Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia - Maćkowska, Tomasz Maćkowski  Nowa Era  874/2017
16/8/2019/2020  Geografia  "Planeta Nowa". Podręcznik dla klasy 8  Tomasz Rachwał, dawid Szczypiński  Nowa Era  906/2018
17/8/2019/2020  Geografia   Zeszyt ćwiczeń. "Planeta Nowa"  Ryszard Przybył  Nowa Era  
18/8/2019/2020  Chemia "Chemia 8". Podrecznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski  Grupa MAC S.A.  
19/8/2019/2020  Chemia "Chemia 8". Zeszyt ćwiczeń   Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski Grupa MAC S.A  

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Zdobywam świat. Zeszyt matematyczny. Wydawnictwo MAC
 2 Mój elementarz. Wprowadzenie liter drukowanych wielkich. Wydawnictwo MAC
 3 Zeszyt kaligrafii. Wprowadzenie liter drukowanych wielkich. Wydawnictwo MAC
 4 Zeszyt do matematyki. Wprowadzenie cyfr. Wydawnictwo MAC
 5 Zdobywam świat. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych. Poziom 1 cz. 1,2,3. Wydawnictwo MAC
 6 Zdobywam świat. Materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych. Poziom 4 cz. 1,2. Wydawnictwo MAC
     
     

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Pewny start. Odkrywam świat. Moja książka. Poziom A. PWN
 2 Ja i mój świat 2. Podręcznik. Część 1. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu.  Grupa Wydawnicza Harmonia
 3 Ja i mój świat 2. Podręcznik. Część 2. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu.  Grupa Wydawnicza Harmonia
 4 Ja i mój świat 2. Karty pracy. Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Grupa Wydawnicza Harmonia
 5 Wiem jak to powiedzieć. Budowanie wypowiedzi dwuelementowych - struktura 1A i 1B - BOX  Eduksięgarnia.pl
 6 Pewny start. Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom A. PWN
 7 Ja i mój świat 2. Zadania domowe. Etap wyrazu. Grupa Wydawnicza Harmonia 
     
     

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Śladami pór roku. Grupa Wydawnicza Harmonia
 2 Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 3. Grupa Wydawnicza Harmonia
 3 Ja i mój świat. Piosenki i zabawy dla ucznió z autyzmem. Grupa Wydawnicza Harmonia
 4 Ja i mój świat. Etap obrazka. Podręcznik cz. 2. Grupa Wydawnicza Harmonia
 5 Pracuję z kartami pracy przez cały rok. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 1. Jesień. Grupa Wydawnicza Harmonia
 6 Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom A. PWN
 7 Odkrywam świat. Moje ćwiczenia. Poziom B. PWN
 8 Pewny start. Cztery pory roku. Jesień. PWN
 9 Piosenki perełki. Zabawy z muzyką dla dzieci. Grupa Wydawnicza Harmonia
10 Piosenki cukierki. Zabawy z muzyką dla dzieci. Grupa Wydawnicza Harmonia
11 Karty obrazkowe. (Poznaj świat - kolory, Transport, Poznaję świat - zawody, Poznaję świat - emocje). Kapitan Nauka
12 Ciało. Obrazki dla maluchów. Olesiejuk sp. z o.o.
13 Odkrywam świat. (Zwierzęta wiejskie, Zwierzęta dzikie, Owoce, Warzywa, Dźwięki). Kapitan Nauka
14

4- elementowe historyjki obrazkowe. 6- elementowe historyjki obrazkowe. 8- elementowe historyjki obrazkowe.

Grupa Wydawnicza Harmonia
15 Ułożę, gdy pomyślę. Grupa Wydawnicza Harmonia 
16 DZIĘKUJĘ, PROSZĘ, PRZEPRASZAM. Opowiedania z ćwiczeniami. WIR
17 Zestaw dydaktyczny. Schematy. Wydawnictwo Arson

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Komunikuje się z otoczeniem. Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w komunikacji. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 2 Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 3 Tacy jesteśmy. Karty pracy dla dzieci z problemami w zachowaniu oraz trudnościami z wyrażaniem i nazywaniem emocji. Grupa Wydawnicza Harmonia
 4 Co mnie otacz? Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Część 1,2. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 5 Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 1,2,3. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 6 Bardzo proste czytanki dla dzieci. Jesień. Zima. Wiosna. Lato. Szkoła. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 7 Mój rok. Część 1,2,3,4. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 8 Uczę się samodzielności. Część 1,2,3 (Samoobsługa, Uspołecznienie, Sfera poznawcza). Grupa Wydawnicza Harmonia 
 9 Wiem jak to powiedzieć. Budowanie wypowiedzi dwuelementowych (struktura 1A i 1B BOX). Budowanie wypowiedzi trzyelementowych (struktura 2A BOX), (struktura 2B BOX). Eduksięgarnia.pl
10 Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem. Część 1,2. Grupa Wydawnicza Harmonia 
11 W deszczu i w słońcu. Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewania się. Grupa Wydawnicza Harmonia 
12 Na zakupach. Ćwiczenia rozwijające i kształcące procesy poznawcze. Grupa Wydawnicza Harmonia 
13 Święta i obyczaje w Polsce. Ćwiczenia rozwijające i kształcące procesy poznawcze. Grupa Wydawnicza Harmonia 
14 Czytanko - miganki dla dzieci niemówiących. Część 1. Grupa Wydawnicza Harmonia 
15 Uzupełnianki logiczne. Materiały usprawniające logiczne myślenie i umiejętność kategoryzowania. Grupa Wydawnicza Harmonia 
16 Wytnij i ułóż. Grupa Wydawnicza Harmonia 
17 Ułóż figury. Materiały do ćwiczeń percepcji wzrokowej. Grupa Wydawnicza Harmonia 
18 Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy poznawcze. Grupa Wydawnicza Harmonia 
19 Wcześniej, teraz, później. 36 sytuacji doskonalących myślenie przyczynowo - skutkowe. Grupa Wydawnicza Harmonia 
20 Co mógłbyś (od)powiedzieć? Ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne. Grupa Wydawnicza Harmonia 

l.p.Tytuł podręcznikaWydawnictwo
 1 Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Grupa Wydawnicza Harmonia
 2 Nowe historyjki społeczne. Ponad 150 historyjek, które uczą umiejętności społecznych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ich rówieśników. Grupa Wydawnicza Harmonia
 3 Kłopoty Tymona. Historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 4 Tymon rozumie innych. Historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach zycia codziennego. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 5 Emocje i relacje społeczne - stymulacja. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 6 Pewny start. Funkcjonowanie społeczne. Poziom 2. Zajęcia rewalidacyjne. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 7 Pewny start. Dzisiaj w szkole - pakiet materiałów dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mój dobry rok. Pakiet.  Grupa Wydawnicza Harmonia 
 8 Pewny start. Mój dobry rok. Przyroda. Karty pracy. Grupa Wydawnicza Harmonia 
 9 Pewny start. Poznać i zrozumieć uczucia. Uczucia w nas i w relacjach ze światem. Historyjki społeczne. Grupa Wydawnicza Harmonia 
10 Program rozwijania umiejętności językowych użytkowników AAC - komplet 3 części. Eduksiegarnia.pl
11 Ja i mój świat. Historyjki społeczne. Grupa Wydawnicza Harmonia 
12 Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami - ćwiczenia. Grupa Wydawnicza Harmonia 
13 Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poziom 1. Grupa Wydawnicza Harmonia 
14 Komunikuję się z otoczeniem. Grupa Wydawnicza Harmonia 
15 Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się. Grupa Wydawnicza Harmonia 
16 Co mnie otacza? Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Grupa Wydawnicza Harmonia 
17 Poznajemy zawody i miejsca pracy. Karty pracy. Grupa Wydawnicza Harmonia 
18 MówiKarteczki (pomoc komunikacyjna). Eduksiegarnia.pl
19 Świat dźwięków - zestaw do ćwiczenia percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji. Seventh sea

W dniach 25-27 maja, uczniowie zdają egzaminósmoklasisty. Pozostali uczniowie wsztstkich klas pozostają w domach.

Klasa 1
Wychowawca - mgr Beata Śmietana
Klasa 2
Wychowawca - mgr Emilia Folwarczny
Klasa 4 ZET
Wychowawca - mgr Bożena Pijanowska
Klasa 4
Wychowawca - mgr Agnieszka Szafran
Klasa 5
Wychowawca - mgr Justyna Dysy
Klasa 6
Wychowawca - mgr Monika Jaskulska
Klasa 7
Wychowawca - mgr Michał Szumlas
Klasa 8
Wychowawca - mgr Ewa Małkowska
Klasa 2 Aut.
Wychowawca - mgr Joanna lach
Klasa 4 Aut.
Wychowawca - mgr Anna Kaczmarek
Klasa 7B Aut.
Wychowawca - mgr Joanna Sikora
Klasa 7A Aut.
Wychowawca - mgr Beata Musiał
Klasa 8 Aut.
Wychowawca - mgr Ilona Kika-Ryszka
Opieka psychologiczna
 - mgr Ewa Adamowska-Jakóbska, mgr Małgorzata Gondek
Opieka  pedagogiczna
 - mgr Justyna Dysy, mgr Barbara Piasecka
 
1 września 2020r godz. 9:00
 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
9,10 wrzesień 2021r.
Zebrania rodziców, wybory rad klasowych
29 wrzesień  2021 r.
Zebranie  Rady Rodziców
19 października 2021 r. (wtorek) godz. 16.30.
Zebranie z rodzicami – sprawy bieżące
18 listopad 2021r. (czwartek ) godz. 16.00.
Konsultacje z rodzicami
15 – 17 grudnia 2021 r. ( środa - piątek), godz. 9.00.
próbny egzamin ósmoklasisty
23 – 31 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
5 styczeń  2022 r. (czwartek) godz. 16.30.
Zebranie rodziców – przewidywane  oceny śródroczne, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, nagannymi i nieodpowiednimi ocenami zachowania
10 luty 2022r. (czwartek ) godz. 17.00.
Zebranie rodziców – oceny śródroczne, podsumowanie półrocza
14 – 25 luty 2022 r.
Ferie zimowe
24 marzec 2022 r. (czwartek), godz. 16.00.
Konsultacje z rodzicami
14-19 kwietnia 2022
Wiosenna przerwa świąteczna
21  kwiecień 2022r. ( czwartek ), godz. 16.30.
Zebranie z rodzicami
24 maj 2022 r. (wtorek) godz. 9:00
egzamin ósmoklasisty - język polski
25 maj 2022 r. (środa) godz. 9:00
egzamin ósmoklasisty - matematyka
26 maj 2022 r. (czwartek) godz. 9:00
egzami ósmoklaskisty - język obcy nowożytny
Dodatkowe terminy egzaminów ósmoklasisty

13 czerwiec 2022 - (poniedziałek) godz. 9:00 - język polski

14 czerwiec 2022 - (wtorek) godz. 9:00 - matematyka

15 czerwiec 2022 - (środa) godz. 9:00 - język obcy nowożytny

12 maj  2022 r. ( czwartek) godz. 17.00.
Zebranie rodziców - przewidywane oceny roczne
24 czerwca 2022r., ( piątek), godz. 9.00
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
27 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Ferie letnie