Cieszymy się, że wraz z naszymi uczniami udało nam się uczestniczyć w  programie „Piątka dla natury”. Jak ważna jest ekologia, jako sposób myślenia nie trzeba nikogo przekonywać. Toteż poprzez różnorodne formy zajęć przekazujemy  uczniom poczucie odpowiedzialności za to co nas otacza. Dbałość o własne środowisko, nie jest bowiem tylko sprawą  dorosłych. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą, ma więc wpływ na jej funkcjonowanie. Rozbudzanie świadomości ekologicznej możliwe jest poprzez edukację i konkretne działania w tym zakresie. Staraliśmy się edukację ekologiczną dostosować do realiów naszego środowiska. W ramach działań edukacyjnych uczniowie przyswajali i utrwalali wiedzę o tym, jak oszczędzać energię czy wodę i jak mądrze wykorzystywać w tym celu zasoby naturalne. Niebagatelne znaczenie miało także podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie  ograniczenia ilości odpadów. Oprócz teorii były zajęcia podczas, których uczniowie wykorzystali swoje umiejętności w praktyce m.in.: przesadzając kwiaty czy aktynie uczestnicząc w warsztatowych zajęciach ekologicznych.