Kolejny etap realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Nauki w plecaku” już za nami. Tym razem podróżowaliśmy przez Polskę śledząc bieg największych polskich rzek.  Podróż odbyła klasa 7. Dzięki niej udało im się poznać  głównie miasta leżące nad brzegami  Wisły i Odry.  Przygotowując się do naszej  wirtualnej podróży przygotowaliśmy wielką konturową mapę Polski. Zaznaczyliśmy na niej kierunki świata oraz pokolorowaliśmy zgodnie z właściwą kolorystyka mapy fizycznej. Zgodnie pracowali wszyscy, nawet uczniowie, którzy zazwyczaj pozostają bierni. Ilustracje poszczególnych miast i regionów umieszczono na mapie. Dzięki tej realizacji  uczniowie potrafią pokazać na mapie wymienione miasta, podać o nich najważniejsze informacje. Bawiliśmy się super, niejako przy okazji zapamiętując i utrwalając wiedzę. W taki oto sposób odbyliśmy wirtualną podróż od źródeł Wisły do Gdańska oraz Odrą poprzez Opole, Wrocław i Szczecin. Kolejny IV, w tym roku szkolnym etap realizacji programu, którego podtytuł to „Nauka w plecaku” już zrealizowany.