Za nami już ostatnie zajęcia w ramach działań wspierających i integrujących dzieci i młodzież, w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym wojną w Ukrainie, w oparciu o środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

  Ostatnie zajęcia były bardzo różnorodne i interesujące. Rozpoczęliśmy od dwugodzinnego relaksu na basenie, który pozwolił nam odpocząć i zregenerować siły. Następnie przeszliśmy do zajęć z kompetencji emocjonalno-społecznych. Celem tych zajęć było rozwijanie naszych umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, empatia, rozwiązywanie konfliktów czy radzenie sobie ze stresem. W trakcie tych zajęć mieliśmy różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne, które pomogły nam zrozumieć i ćwiczyć nasze umiejętności interpersonalne. Były to m.in. sytuacje z konfliktami w szkole, w domu, czy nawet w grupie rówieśniczej. Pracowaliśmy nad tym, jak rozpoznać swoje emocje, jak kontrolować je w trudnych sytuacjach i jak efektywnie rozwiązywać problemy z innymi ludźmi.

 Po zajęciach z kompetencji emocjonalno-społecznych mieliśmy również krótką sesję informatyczną. Przypomnieliśmy sobie podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera, takich jak tworzenie dokumentów w programie tekstowym czy wyszukiwanie informacji w Internecie. Wszystko to było przydatne i dodało nam dodatkowych umiejętności do naszego codziennego życia.

  Ostatnie zajęcia z petardą były więc naprawdę udane i ciekawe. Dzięki różnorodności tematów i aktywności mieliśmy okazję nie tylko się odprężyć, ale również rozwinąć nasze umiejętności społeczne i zdobyć nowe informacje z zakresu informatyki.

 

 

Останні заняття в рамках заходів підтримки та інтеграції дітей та молоді, у зв'язку з кризою біженців, спричиненою війною в Україні, за кошти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), вже позаду

     Останні заняття були дуже різноманітними та цікавими. Ми почали з двогодинного релаксу біля басейну, який дозволив нам відпочити та відновити сили. Потім ми перейшли до занять з емоційних та соціальних компетенцій. Метою цих занять був розвиток наших соціальних навичок, таких як спілкування, емпатія, вирішення конфліктів та управління стресом. Під час цих занять у нас були різноманітні практичні вправи, які допомогли нам зрозуміти та відпрацювати наші навички міжособистісного спілкування. Це були, m.in, ситуації з конфліктами в школі, вдома або навіть в групі однолітків. Ми працювали над тим, як розпізнавати свої емоції, як контролювати їх у складних ситуаціях, як ефективно вирішувати проблеми з іншими людьми.

  Після занять з емоційних та соціальних компетенцій у нас також була коротка ІТ-сесія. Нам нагадали про основні питання, пов'язані з використанням комп'ютера, такі як створення документів у текстовій програмі або пошук інформації в інтернеті. Все це було корисно і додало додаткових навичок у наше повсякденне життя.

  Тож останнє заняття петардою було дійсно успішним та цікавим. Завдяки різноманітності тем та активностей ми мали можливість не лише відпочити, а й розвинути свої соціальні навички та отримати нову інформацію в галузі інформатики.