Od września 2023 r. uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z nowej pracowni do Integracji Sensorycznej wyposażanej w ramach środków z projektu UNICEF. W sali pod kierunkiem nauczycieli- terapeutów SI uczniowie mogą poznawać świat za pomocą różnych zmysłów i bogacić swój zasób doświadczeń sensorycznych. Rewalidacja stała się atrakcyjniejsza. Do Sali zakupiono min.-alfabet sensoryczny, zestawy do treningu zapachowego, dużą kołyskę, podwiesie, zestawy do motoryki małej, dyski, masażery, liny, ławeczkę.