Przywitaliśmy nową porę roku. Rozpoczynamy cykl zabaw sensorycznych z wykorzystaniem darów natury. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, stają się one wspaniałą inspiracją do codziennych zajęć w szkole.
Chłopcy z klasy II aut. uczą się poprzez zabawę i doświadczanie. Na lekcji kreatywności najpierw była sensoryczna zabawa z kroplami. Kropelki umieszczaliśmy w pojemniku poprzez przeciąganie ich palcem na naoliwionej folii. Utrwalaliśmy nazwy kolorów, przyporządkowując krople do odpowiednich pojemników. Stworzyliśmy barwne ilustracje z wykorzystaniem balonów oraz liście z puchnących farb. Praca stworzona przez Józia bierze udział w szkolnym konkursie plastycznym. Chłopcy poszukiwali w wielkiej misce kasztanów, przy okazji wzbogacali swoje doświadczenia dotykowe. Przed nami jeszcze wiele jesiennych dni i zajęć z tematyki wokół tej pory roku.