W piątek 19 listopada uczniowie Naszej szkoły wzięli udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada - 32 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka           

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je
w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W ramach tego dnia uczniowie oraz nauczyciele ubrali się na niebiesko, gdyż jest on kolorem UNICEF. Na szkolnym korytarzu, każdy mógł przeczytać konwencję praw dziecka w wersji dla dzieci, która została zamieszczona na gazetce. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone prelekcje na podstawie materiałów z UNICEF, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z prawami dziecka opisanymi w poszczególnych Artykułach Konwencji oraz obejrzeli przygotowany film o prawach dziecka.

Koordynatorzy obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka składają serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie się w tak ważne przedsięwzięcie.      20 listopada to szczególna data, która powinna kierować naszą myśl ku dzieciom i ich prawom.

image001
image002
image003
image004
image005
image006
image007
image008
image009
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016
image017
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17