W październiku oraz powtórnie w listopadzie br. odbyły się wykłady historyczne zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach dla nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!”. Współorganizatorem spotkań był RODN WOM Katowice i Częstochowa.

  • Pierwszy wykład przybliżał sytuację społeczną w Polsce, która doprowadziła do masowych protestów i powstania ,,Solidarności”
  • Drugi odnosił się do działalności NSZZ ,,Solidarność” w Regionie Częstochowskim.
  • Trzeci nawiązywał do historii działaczy Związku w naszym regionie, prelegentami byli członkowie organizacji, świadkowie tych wydarzeń.
  • Czwarty wykład, wygłoszony w Sali Papieskiej na Jasnej Górze, poświęcony był Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i roli jaką odegrał w czasie kryzysu społeczno-politycznego w czasach PRL-u.