W ramach realizacji projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!" w październiku zostały przeprowadzone lekcje w klasach 7 i 8 na temat stanu wojennego w Polsce. Zajęcia odbywały się w oparciu o materiały multimedialne dostępne w ramach projektu ,,Gdy gaśnie pamięć ludzka…”. Celem zajęć było przygotowanie do świadomego odbioru wystawy IPN oraz materiałów zgromadzonych na gazetce patriotyczno-historycznej.

Na zajęciach zostały wykorzystane materiały edukacyjne przygotowane przez IPN.

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”