Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://sps7katowice.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona wyposażona jest w funkcje sterowania dostępnością (zmiana kontrastu, powiększenie czcionki, zmiana szerokości strony, rozstrzelenie czcionki, pełna responsywność witryny)

Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://sps7katowice.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona wyposażona jest w funkcje sterowania dostępnością (zmiana kontrastu, powiększenie czcionki, zmiana szerokości strony, rozstrzelenie czcionki, pełna responsywność witryny)

Data publikacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-10

Data aktualizacji

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-08-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

część dokumentów zapisana została w formacie .pdf (powód: dokumenty nie zostały wytworzone przez podmiot, dokumenty są w trakcie zmiany formatu)

Sposób sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Szumlas , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 322539570.

Informacja zwrotna.

Nieprawidłowości w zakresie dostępności do treści witryny należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Postępowanie odwoławcze.

W razie braku reakcji ze strony podmiotu, zgłaszającemu przysługuje prawo do odwołania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Szkolnej. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Dostosowanie korytarzy

Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na na wózkach.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na na wózkach.

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

brak

Dostępność tłumacza języka migowego

brak

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Trwają prace nad konwersją plików pdf