Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://sps7katowice.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona wyposażona jest w funkcje sterowania dostępnością (zmiana kontrastu, powiększenie czcionki, zmiana szerokości strony, rozstrzelenie czcionki, pełna responsywność witryny)

Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły http://sps7katowice.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona wyposażona jest w funkcje sterowania dostępnością (zmiana kontrastu, powiększenie czcionki, zmiana szerokości strony, rozstrzelenie czcionki, pełna responsywność witryny)

Data publikacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-10

Data aktualizacji

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2024-12-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

Strona dostępna zgodnie z ustawą podczas posługiwania się przeglądarką EDGE. Posługiwanie się przeglądarką CHROME wymaga zaintalowania dodatku typu TEXT TO SPEACH np: Read Aloud, lub podobny, dostępny w Chrome Web Store. W przypadku przeglądarki EDGE, funkcja czytania na głos wywoływana jest klawiszem F9 lub z menu kontekstowego "Czytaj na głos" albo skrótem CTRL+SHIFT+U

Sposób sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Szumlas , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 322539570.

Informacja zwrotna.

Nieprawidłowości w zakresie dostępności do treści witryny należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Postępowanie odwoławcze.

W razie braku reakcji ze strony podmiotu, zgłaszającemu przysługuje prawo do odwołania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek szkoły pochodzi z 1864r. i jest budynkiem zabytkowym. Posiada dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul. Szkolnej 5 i nie jest dostosowane do  potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Drugie wejście od parkingu jest wejściem ewakuacyjnym i również brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się dzwonek. Na elewacji frontalnej budynku umieszczona jest tablica z nazwą instytucji. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Dostosowanie korytarzy

Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na na wózkach.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na na wózkach.

Dostosowanie wind

Brak windy w budynku

Dostępność pochylni

Brak pochylni w budynku

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny ( plany ewakuacyjne) i głosowy ( pracownik obsługi pełni dyżur na parterze, przy wejściu głównym do budynku szkoły)

Dostępność pętli indukcyjnych

Szkoła posiada na wyposażeniu pętlę indukcyjna dla osób niedosłyszących.

Dostosowanie parkingów

brak

Dostępność tłumacza języka migowego

Szkoła posiada usługi Tłumacza Migam – nielimitowany dostęp do tłumacza języka migowego online. Osoby niesłyszące zostaną obsłużone osobiście podczas wizyty w szkole ( w celu połączenia niezbędny jest komputer, tablet lub smartfon z kamerą) oraz zdalnie poprzez naszą stronę www lub na stronie tłumacz. migam. org ( tłumacz MIGAM dzwoni w imieniu osoby niesłyszącej na wskazany przy rejestracji numer kontaktowy i przetłumaczy rozmowę).Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Trwają prace nad konwersją plików pdf