Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ z dnia 10.10.2023 r.

Wnioski do komisji socjalnej: 

1) o przyznanie pomocy w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno-zimowym (Święta)

2) o przyznanie paczek Mikołajowych dla dzieci urodzonych w latach 2009-2022,

można składać w terminie do 10 listopada 2023 roku.

wniosek na święta

paczki dla dzieci

OGŁOSZENIE KOMISJI SOCJALNEJ z dnia 27.03.2023 r.

Do 30 kwietnia br. osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z Funduszu Socjalnego  składają oświadczenie o wysokości dochodów brutto na osobę w gospodarstwie domowym – rodzinie za rok 2022 na podstawie rozliczenia rocznego PIT.

Dochód brutto na 1 osobę - emerytów i rencistów powinien być obliczany na podstawie przeliczonych emerytur przez ZUS w danym roku kalendarzowym.

Emeryt lub rencista dostarcza aktualną decyzję ZUS do wglądu.

Regulamin funduszu socjalnego

wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe

oświadczenie o dochodach pracownika

oświadczenie o dochodach emeryta

wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika

wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta

oświadczenie o kwocie wolnej od podatku

wniosek o zapomogę

wniosek o zapomogę losową