Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani pedagodzy z zakresu: pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji indywidualnej, nauczania przedmiotowego, logopedii, rehabilitacji (gimnastyka korekcyjna).