Maria Kowalska
przewodniczący
Anna Nowak
członek
Ewa Miłek
członek