plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne

Międzynarodowy Konkurs KulinarnyW 2007 r odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Mistrzostwach Kulinarnych, w których uczestniczyli uczniowie z pięciu Zespołów Szkół Specjalnych Katowic oraz z placówek szkolnictwa specjalnego Koszyc, Miszkolca i Ostrawy – Miast Partnerskich Katowic.

 

 

 

  1. W konkursie uczestniczy drużyna sześcioosobowa (3 osoby z grupy wiekowej 12-13 lat oraz 3 osoby z grupy wiekowej 14-16 lat)
  2. Każda drużyna przedstawia:
    1. w dowolnej formie (np. etiuda teatralna, prezentacja multimedialna, plakat itp.) podczas 15 minut ogólne informacje o kraju oraz kuchni swojego kraju, regionu
    2. przepis na potrawę regionalną ( format A4), który będzie stanowił część wspólnie tworzonej Książki Kucharskiej
  3. Zadania konkursowe składają się z dwóch części: starsi uczniowie przygotowują potrawę według podanego przepisu oraz zapewnionych przez organizatora produktów, młodsi przygotowują nakrycie i dekorację stołu.

 

 

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

konkurs rowerowyW naszej szkole od roku szkolnego 1996/1997 organizowany jest Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym o zasięgu wojewódzkim. Jest to jeden z niewielu a może jedyny konkurs dla dzieci i młodzieży specjalnej troski, którego 15 edycje przeprowadzimy na przełomie maja i czerwca 2012 roku. Ze względu na ograniczone możliwości intelektualne uczniów, takie długotrwałe oddziaływanie dotyczące kształcenia wiedzy i umiejętności, przynoszą wymierne efekty.

Nasi podopieczni zdają egzaminy na kartę rowerową i motorowerową na równi z uczniami szkół masowych. Innym zamierzonym celem jest tworzenie pozytywnego wizerunku Policji. Jesteśmy przekonani, że jest to ważne, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż większość dzieci wywodzi się z rodzin zagrożonych patologią społeczną.

W konkursie biorą udział przedstawiciele większości szkół specjalnych województwa śląskiego, w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie klas młodszych wykonują prace plastyczne na zadany temat, starsi rozwiązują test ze znajomości podstawowych przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy oraz uczestniczą w teście sprawnościowym.

Testy wiedzy i umiejętności przygotowywane i przeprowadzane są przez Miejską Komendę Policji w Katowicach, pod honorowym patronatem Wojewódzkiej Komendy Śląskiej Policji.

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Konkurs Wiedzy o Unii EuropejskiejOd 2003 roku organizowany jest w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Jest on adresowany do uczniów szkół specjalnych i ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat Unii Europejskiej, zaspokojenie potrzeby poznania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej i tolerancji dla innych kultur. Poprzez atrakcyjność konkursu, ciekawą i bogatą formę oraz realnie dostępne nagrody (rzeczowe prezenty i społeczne uznanie) uczniowie zyskują szansę na pozytywne wzmocnienie, przyswojenie treści, umiejętności oraz postaw społecznych. Zadania konkursowe wykorzystują aktywność psychoruchową, są atrakcyjne w swej formie i odwołują się do przedstawień konkretno - obrazowych. Zadania są bogate w ilustracje, pomoce dydaktyczne, materiały do działań plastycznych.

Przeprowadziliśmy już 11 edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Co roku poświęcony jest innemu państwu lub aktualnemu wydarzeniu. Zadania konkursowe wymagają od uczniów wiadomości jak i wykazania się konkretnymi umiejętnościami. Są więc pytania otwarte, pytania z podanymi odpowiedziami (gdzie tylko jedna jest prawdziwa), by dokonać właściwego wyboru, puzzle, dopasowywanie nazw państw do odpowiadającej im flagi, zadania muzyczne. Oprócz wspaniałej zabawy i zaproszonych gości, którzy oferują dalszą współpracę, uczniowie szkół specjalnych mogą czynnie i świadomie uczestniczyć w życiu społecznym.

Jesteś tutaj: Home Projekty Konkursy