plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Program "Dajemy dzieciom radość"

Program "Dajemy dzieciom radość"Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach programu profilaktycznego „Dajemy Dzieciom Radość”, pilotowanego przez Urząd Miasta Katowice. Biorą w nich udział wszystkie dzieciaki. Oprócz ciekawych wycieczek, wyjazdów edukacyjnych, zabaw, zajęciach na basenie i sali gimnastycznej biorą udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnych metod pracy, technik i materiałów. Wszystkie spotkania, oprócz rodzinnej atmosfery uczą społecznych zachowań, a wykorzystywane metody i techniki zajęć dobierane są zgodnie z zainteresowaniami dzieci i ich możliwościami.

Szkoła promująca zdrowie

szkoła promująca zdrowieEdukacja prozdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania Naszej Szkoły. Przystąpienie przez nas do programu „Szkoły Promującej Zdrowie” miało między innymi za zadanie poszerzenie wiedzy uczniów o sposobach dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, oraz wspomaganie rodziców w ich funkcjach wychowawczo-opiekuńczych. Za cel główny działań przyjęto zadanie wyposażenia uczniów w wiedzę i zdolność samodzielnego dokonywania wyborów i zachowań sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie.

Zadania ujęte w Programie Szkoły Promującej Zdrowie skoncentrowane zostały w następujących blokach tematycznych (modułach):

  1. zasady prawidłowego żywienia,
  2. bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
  3. działania i postawy proekologiczne
  4. promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną
  5. higiena osobista i psychiczna dzieci i młodzieży

Szkoła bez przemocy

Szkoła bez przemocyPrzez cztery lata nasza szkoła realizowała i w dalszym ciągu realizuje zadania związane z ogólnopolskim programem społecznym „Szkoła bez przemocy”. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Kluczowym elementem Programu jest Kodeks Szkoły bez przemocy - zbiór zasad, do których przestrzegania zobowiązuje się szkoła chcąca uczestniczyć w Programie. Przyjęcie i przestrzeganie Kodeksu ma być punktem wyjścia do podejmowania działań zapobiegających przemocy w szkole. W roku szkolnym 2008/2009 włączając się w realizację programu „Szkoła bez przemocy” wygraliśmy program grantowy przygotowując i realizując projekt: Spotkania ze sztuką – teatr uczy i wychowuje”. Grant odebraliśmy w Belwederze. We wrześniu 2011 r. rozpoczęła się VI edycja Programu społecznego „Szkoła bez przemocy" pod hasłem „kibicowanie fair play”.

Szkoła Równych Szans

Szkoła Równych Szans30 uczennic i uczniów naszej szkoły uczestniczy w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach dwuletniego projektu „Szkoła Równych Szans”, który realizujemy od początku tego roku wspólnie ze stowarzyszeniem „Szansa Dla Każdego”. Zadania w ramach projektu obejmują między innymi, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, języka angielskiego, gry aktorskiej i przedsiębiorczości.

Wszystkie uczestniczki i uczestnicy projektu korzystają także z dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego, które pomoże im w podjęciu decyzji o dalszej edukacji i trafnym wyborze przyszłego zawodu, uwzględniającym umiejętności, zainteresowania i kompetencje każdego dziecka.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu nasza szkoła unowocześniła swoją bazę dydaktyczną. Pozyskaliśmy tablicę interaktywną, 10 tabletów edukacyjnych oraz urządzenie typu Biofeedback, z których korzystają podczas zajęć beneficjenci projektu.

Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

efs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również:

Szkolny teatr języka angielskiego

Szkolny piknik naukowy

Warsztaty kabaretowe

Szkolna pracownia internetowa

 

 

Podkategorie

Jesteś tutaj: Home Projekty