plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Informacje

egz 8

Informacja w sprawie egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19

E-learning - klasy II-VIII

Pomoc

pomoc psych miniWsparcie psychologa szkolnego.

 

 

Kadra

nauczycieleKadrę stanowią wysoko wykwalifikowani pedagodzy z zakresu: pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji indywidualnej, nauczania przedmiotowego, logopedii, rehabilitacji (gimnastyka korekcyjna)