plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Kadra

nauczycieleKadrę stanowią wysoko wykwalifikowani pedagodzy z zakresu: pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji indywidualnej, nauczania przedmiotowego, logopedii, rehabilitacji (gimnastyka korekcyjna)