Szkoła zapewnia

W kalendarzu wydarzeń szkolnych wpisane są konkursy o zasięgu regionalnym i międzynarodowym