plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Szkoła zapewnia

 • wysoki poziom kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć logopedycznych
  • gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji
  • stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metoda prof. A. Tomatisa
  • integracji sensorycznej z wykorzystaniem sali doświadczania świata
  • socjoterapii
  • terapii indywidualnej
  • orientacji zawodowej
  • elementów muzykoterapii
  • porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
 • Umożliwiamy dzieciom udział w dodatkowych zajęciach:
  • spotrowych
  • muzycznych
  • plastycznych
  • informatycznych
 • Szkoła zapewnia możliwość korzystania z obiadów

W kalendarzu wydarzeń szkolnych wpisane są konkursy o zasięgu regionalnym i międzynarodowym

 
Jesteś tutaj: Home O szkole Oferta szkoły Szkoła zapewnia