plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Położenie

mapaNasza szkoła mieści się w centrum Katowic przy ul. Szkolnej 5. Taka lokalizacja zapewnia wygodny dojazd ze wszystkich stron. Daje również możliwość korzystania z dobrodziejstw bliskości placówek kultury, rozrywki oraz wielu punktów użyteczności publicznej, z których nasi uczniowie często korzystają również w ramach nauki różnych przedmiotów.

Szkoła zapewnia

 • wysoki poziom kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć logopedycznych
  • gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji
  • stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metoda prof. A. Tomatisa
  • integracji sensorycznej z wykorzystaniem sali doświadczania świata
  • socjoterapii
  • terapii indywidualnej
  • orientacji zawodowej
  • elementów muzykoterapii
  • porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
 • Umożliwiamy dzieciom udział w dodatkowych zajęciach:
  • spotrowych
  • muzycznych
  • plastycznych
  • informatycznych
 • Szkoła zapewnia możliwość korzystania z obiadów

W kalendarzu wydarzeń szkolnych wpisane są konkursy o zasięgu regionalnym i międzynarodowym

 

Tomatis

tomatisGabinet logopedyczny wyposażony w sprzęt do terapii metodą „Tomatisa”.

Jak przebiega trening uwagi słuchowej?

Metoda ta polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie nazwane „elektronicznym uchem”. Zmusza ono ludzkie ucho do efektywnego, aktywnego słuchania, dzięki zastosowaniu muzyki o zróżnicowanej częstotliwości. Specjalne słuchawki, podają dźwięk drogą powietrzną oraz kostną, takie oddziaływania powodują intensywną stymulację kory mózgowej, przyczyniając się do poprawy procesów uczenia się i sprzyjają rozwijaniu zachowań społecznych. Cały trening składa się codziennych dwugodzinnych sesji podzielonych na 30 minutowe seanse. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z dwóch lub trzech etapów.

Kadra

nauczycieleKadrę stanowią wysoko wykwalifikowani pedagodzy z zakresu: pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji indywidualnej, nauczania przedmiotowego, logopedii, rehabilitacji (gimnastyka korekcyjna)

Pracownia komputerowa

pracowniaPracownia komputerowa wyposażona w 8 stanowisk z dostępem do szybkiego Internetu oraz bogatym oprogramowaniem, dobranym pod kątem potrzeb naszych uczniów.

Tutaj nikt się nie nudzi:-)

Boisko szkolne

boiskoObok wejścia na salę znajduje się tartanowe boisko przystosowane do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę. Boisko wyposażono w mocowane na stałe bramki do piłki ręcznej, kosz do piłki koszykowej oraz siatki zabezpieczające. Na obu obiektach oprócz zajęć z wychowania fizycznego odbywają się również turnieje, zajęcia korekcyjne, treningi sekcji oraz imprezy związane z działalnością szkoły.

Sala doświadczania świata

sala dosw

Jesteś tutaj: Home O szkole Oferta szkoły