Dożywianie

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi dożywiania w szkole.

 

Zarządzenie dyrektora ZSS Nr 8 w Katowicach w sprawie odpłatności za posiłki.

 

Regulamin korzystanie ze świetlicy szkolnej podczas spożywania gorącego posiłku.