plakatsekap mini 1projekt z klasaherb rpszkoła bez przemocyszpz logo1Szoła Równych Szans

Wyjście na cmentarz

min cmJak każdego roku pamiętamy o zasłużonych osobach dla naszego regionu oraz Polski. Uczniowie wraz z wychowawcami klas odwiedzają groby, pomniki i miejsca pamięci w Katowicach. 

Czytaj więcej...

Kolejna wizyta w Muzeum Śląskim

ms.minMuzeum Śląskie to miejsce, do którego przychodzimy zawsze z ogromną radością i ciekawością poznawczą.

Czytaj więcej...

"Kolorowe Święta 2018"

kol.min11 stycznia gimnazjaliści z klas dla uczniów z autyzmem wraz z nauczycielami, mieli przyjemność kolejny raz uczestniczyć w XIV Ogólnopolskim Konkursie Bożonarodzeniowym „Kolorowe Święta 2018”.

Czytaj więcej...

Innowacja pedagogiczna

Od września roku szkolnego 2015/2016 uczniowie z autyzmem klas gimnazjalnych wraz ze swoimi wychowawcami rozpoczęli realizację innowacji pedagogicznej pt. „Wzbogacanie przeżyć uczniów w kontakcie ze sztuką i przyrodą. Konstruowanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych sprzyjających rozwojowi kompetencji społecznych uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.”Ta grupa uczniów od kilku lat była objęta intensywnymi działaniami zmierzającymi do nabywania kompetencji społecznych oraz wyciszania zachowań trudnych tak charakterystycznych dla syndromu autyzmu. Na podstawie wieloletniej praktyki pedagogicznej z młodzieżą z autyzmem o nietypowym przebiegu rozwoju, założono, że kontakt uczniów z szeroko rozumiana sztuką i przyrodą, pomoże w dotarciu do świata ich przeżyć, uwrażliwi ich na piękno, a przede wszystkim przyczyni się do rozwoju społecznego naszych podopiecznych.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku szkolnego grupa uczniów objęta innowacją uczestniczyła w zajęciach poza szkołą na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, w lekcji warsztatowej w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz zajęciach rękodzieła w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Na terenie szkoły uczniowie wraz z wychowawcami oraz nauczycielami specjalistami z zakresu plastyki i muzyki trzy razy w tygodniu spotykają się, aby realizować założone plany dydaktyczno – wychowawczo – terapeutyczne. Na zajęciach plastyki uczniowie tworzą „Zaklinacze snów -  piękne wielobarwne włóczkowe wytwory. Uczyli się przy tej okazji robić pompony różnymi technikami. Gotowe „zaklinacze” ozdabiają sale lekcyjne i przyciągają wzrok odwiedzających gości, a także rodziców.  Wspólne zajęcia muzyczne koncentrują się na przygotowaniach do konkursu „Mam talent”, gdzie uczniowie zaprezentują swoje umiejętności w utworze instrumentalnym z wykorzystaniem „bum – bum rurek”.

W trakcie proponowanych zajęć uczniowie mają możliwość doskonalić wcześniej nabyte umiejętności, jak i poznać nowe. Gimnazjaliści z autyzmem pod okiem wychowawców modelują trudne zachowania w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Wyjścia poza środowisko szkolne jest jednym ze sposobów oswajania społeczeństwa z osobami niekiedy inaczej zachowującymi się, a będącymi częścią społeczeństwa.

Wychowawcy: Zofia Dzierka, Ilona Kika – Ryszka, Joanna Lach

 

Klasy I-III gimnazjum

 

Lekcja w muzeumZdolności społeczne dają szanse uczniom z autyzmem na włączanie się w życie kulturalno-społeczne oraz czerpanie z niego.

Uczymy:

 

Roli bycia odbiorcą, jak i aktywnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych (Dzień Patrona Szkoły, Jasełka, Festiwal ekspresji dziecięcej i młodzieżowej, i in.).

Poprzez doświadczenie uczymy umiejętności spędzania wolnego czasu, elementów rekreacji i poznawania nowych miejsc poprzez udział uczniów w wycieczkach bliższych i dalszych (wycieczki: Kraków, Cieszyn, Bobolice, Gliwice-palmiarnia, Przybędza, Giszowiec, i in. Każdego roku wyjeżdżamy na turnus rehabilitacyjn - edukacyjny do Wisły).

Kształtujemy postawy świadomego przeżywania historii i pamięci o osobach zasłużonych (opieka nad pomnikiem Józefa Rymera i grobem Michała Scipio Del Campo).

Nasi uczniowie biorą aktywny udział w realizacji projektów edukacyjnych opracowanych specjalnie pod kątem ich możliwości poznawczych:

 

 • uczeń jako twórca - kontakty społeczne osób dorosłych w obcowaniu ze sztuką-Akademia Sztuk Pięknych.
 • wzbogacanie przeżyć uczniów w kontakcie ze zwierzętami. Konstruowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających wyrażaniu i rozpoznawaniu emocji- Śląski Ogród Zoologiczny
 • start w dorosłość - poznajemy zawody i miejsca pracy
 • imprezach organizowanych dla społeczności lokalnej( Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, happening komunikacyjny, jarmarki świąteczne)
 • życiu kulturalnym miasta i regionu (koncerty muzyczne w Akademii Muzycznej, Mała Filharmonia, Mała Akademia Jazzu, wystawy)
 • wybranych konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich (międzyszkolny konkurs „Kolorowe Święta”, konkursy plastyczne)
 • cyklicznych, integracyjnych koncertach muzycznych „Barwy i formy muzyki” w Akademii Muzycznej warsztatach ceramicznych w Pałacu Młodzieży
 • w porankach edukacyjnych z cyklu „ Instrumenty i instrumentacja” (Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach)
 • spotkaniach integracyjnych „Wieczór marzeń”( Śląski Ogród Zoologiczny)
 • warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Muzeum Historii Katowic i Stowarzyszenie Unikat lekcjach muzealnych w Muzeum Śląskim
 • w kiermaszach świątecznych zorganizowanych przez ING Bank Śląski

 

Jesteś tutaj: Home Autyzm Klasy starsze